แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาฯ (สำหรับสถานประกอบการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข้อมูลสถานประกอบการ

ตัวอย่าง: บริษัท กขคง จำกัด มหาชน

ที่อยู่สถานประกอบการ


การติดต่อ

เลือกไฟล์แผนที่ เลือกใหม่ ×
สามารถอับโหลดไฟล์ประเภท jpg, png เท่านั้น

หมายเหตุ! : โปรดตรวจสอบการป้อนข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง